sztuki wizualne             projektowanie wnętrz             biografia            kontakt        

 

KINGA ELIASZ

Zajmuje się fotografi±, grafik±, teori± z zakresu sztuk wizualnych oraz projektowaniem i wystrojem wnętrz.

W 2000 r. zdobyła dyplom w pracowni prof. Wojciecha Bruszewskiego z plastyki intermedialnej oraz aneks z fotografii w pracowni prof. Zdzisława Mackiewicza na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2006 otrzymała dyplom Zwi±zku Polskich Artystów Fotografików.

Urodziła się 29.kwietnia 1973 roku w Toruniu. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy.

W latach 1999 – 2002  współpracowała z TVP Oddział w Bydgoszczy w zakresie realizacji grafiki komputerowej oraz oprawy plastycznej programów telewizyjnych.  W latach 2005 -2015 pracowała jako nauczyciel akademicki.   Od roku 2002 zarz±dza Centrum Artystycznym Eljazz w Bydgoszczy. Od roku 2008 pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Artystycznego Eljazz w Bydgoszczy, które organizuje międzynarodowe wydarzenia artystyczne: Bydgoszcz Jazz Festival oraz Europejsk± Akademię Jazzu.

W roku 2021 założyła ELIASZ DESIGN i zajmuje się projektowaniem i wystrojem wnętrz.

Jej prace znajduj± się w zbiorach Galerii Miejskiej BWA w Bzdgosycyz, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

 

 

W zakresie sztuk wizualnych porusza tematy dotycz±ce obrazu  hybrydalnego – intermedialnego – polikodowego, zawieraj±cego wiele w±tków, technik i stylów.  W komunikacie tym krzyżuj± się sprzeczno¶ci i zróżnicowania nie tylko w kontrastowej formie, ale i w przekraczaniu granic czysto¶ci obrazu i przyjętej konwencji na rzecz hybrydy zwi±zanej z nadmiarem i brakiem jednolito¶ci i czysto¶ci formy, w której na jednej płaszczyĽnie dochodzi do zetknięcia wielu kodów (znaków).Różnego rodzaju kody tworzą szczególną, zintegrowaną i wieloaspektową plastyczną jednostkę ekspresji.

W każdym przypadku sposób kształtowania kompozycji i przekazywania informacji oparty jest na kontra¶cie form, a na płaszczyĽnie obrazu, odbywa się scalenie znaków wielu kodów. Mimo, że obraz przekazuje informacje w sposób całościowy i bezpośredni, a nie – jak słowa – opisowy i linearny oraz przynosi rezultat natychmiastowy i jest na pozór syntetyczny, przedstawia sytuację od razu i w całości, to sam w sobie może być niespójny i niejednorodny  tak pod względem technicznym jak i tematycznym.  Powierzchnia obrazu staje się przedmiotem gry ze schematami, ideami, konwencjami, spójno¶ci± form i jej brakiem.   

www:kingaeliasz.com.pl

 

 

 

WYSTAWY:

 • 1998 – Autoprezentacja – Piwnica pod Aniołem - Toruń

 • 1998- Fotografia - Centrum Artystyczne Eljazz – Bydgoszcz

 • 1999- III Przegl±d Fotografii Bydgoskiej – BWA Bydgoszcz

 • 2000- „Zestaw 2000”- Galeria Fotografii Rynek – ¦widnica

 • 2000- „Z nowym rokiem – nowym krokiem”- Grupa Napłocie- Mózg- Bydgoszcz

 • 2000 - International Fotofestiwal Knokke Heist- Belgia

 • 2000 - „Deformacje”- Eljazz”- Bydgoszcz

 •  2000 - „Dyplom 2000” – Galeria Sztuki Wozownia – Toruń

 • 2000 - „Ciałotwórcze” – Piwnica pod Aniołem –Toruń

 • 2000 – „Ciałotwórcze” – Pracownia Multimediów UMK w Toruniu prowadzonej przez  Wojciecha Bruszewskiego – Galeria ON - Poznań

 • 2001- „Fotografia bez przeszłoci”- Muzeum Historii Fotografii – Kraków

 • 2001- „Dom”- Grupa Napłocie- Mózg- Bydgoszcz

 • 2001- II Biennale Grafiki Studenckiej – Arsenał- Poznań

 • 2001- „Zestaw 2001” -Galeria Fotografii Rynek – ¦widnica

 • 2001- „Apator kocha Polonię” -„Ciałotwórcze II”- Od Nowa –Toruń

 • 2002- IV Przegl±d Fotografii Bydgoskiej – BWA Bydgoszcz

 • 2002- „Nie bójmy siężenady” – Grupa Napłocie- Mózg- Bydgoszcz

 •  2002- „Ciałotwórcze”- Galeria ON - Poznań

 • 2002- Apator kocha Polonię”- akcja pod Muzeum Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

 • 2002 –  Galeria Bezdomna w Stoczni Gdańskiej

 • 2002 –„ Całoportret” – Galeria w klubie Odnowa w Toruniu

 • 2002 – II Biennale Grafiki Studenckiej – Galeria Sztuki Wozownia – Toruń      

 • 2003 – Galeia Bezdomna w Katowicach

 • 2003 – Galeria Bezdomna w Hali Merinoteksu w Toruniu

 • 2003 – „Amor kontra ekonom. Ja Ty, a gdzie my?” – Napłocie, Wieża Cinień, Bydgoszcz

 • 2003 – „Amor kontra ekonom. Ja Ty, a gdzie my?” – Napłocie, Festiwal fotografii, ŁódĽ

 • 2003 – „Amor kontra ekonom. Ja Ty, a gdzie my?” – Napłocie, Centrum Broumov w ramach akcji Criss/Cross, Czechy

 •  2003 – „Amor kontra ekonom. Ja Ty, a gdzie my?” – Napłocie, Wozownia, Toruń

 •  2004 – „Czarny – biały. Szukaj kompromisu” – Napłocie, Kolektyw DeCentrum, Białystok

 • 2004 – „Czarny – biały. Szukaj kompromisu” – Napłocie, Ruiny Zamku Krzyżackiego, Przedzamcze – Toruń

 • 2004 – „Czarny – biały. Szukaj kompromisu” – Napłocie, Centrum Działań plastycznych Akademia, Zamek, ¦iwcie nad Wisł±

 • 2004 – „Czarny – biały. Szukaj kompromisu” – Napłocie, BWA, Bydgoszcz

 • 2004 – „Maikäfer flieg”, KunstvereinGraz Regensburg, Städtische Galerie Regensburg, Niemcy

 • 2004 – „V Przegl±d fotografii bydgoskiej“, BWA Bydgoszcz

 • 2005 – „IV Biennale Fotografii – Polowanie na przedmioty” – „Jaka jeste?” Galeria Miejska Arsenał, „Układanka” Stary Browar, Poznań

 • 2005 – „Układanka” – Patra, Wystawa organizowana przez BWA Bydgoszcz, Grecja

 • 2006   „Jaka jeste” – Portret – Trzcianecki Dom Kultury – Trzcianka

 • 2007 – „Obraz pozoru” – fotografia hybrydalna w ramach wystawy ZPAF „Gdzie jestemy” – Mała Galeria ZPAF,  Warszawa

 • 2007 -  „Obraz pozoru” – Polygonum  - Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy

 • 2007 -  „Jaka jeste” – Polygonum  - Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy

 • 2008 – „Obraz pozoru” – fotografia hybrydalna w ramach wystawy ZPAF „Gdzie jestemy” – Mała Galeria ZPAF,  Warszawa

 • 2008 - „Jaka jeste” – fotografia hybrydalna – Holland Gallery - Holandia

 • 2008 – „Faktury” – fotografia na płótnie – Zde/arzenia Bydgoskie, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Galeria Krytyków POKAZ, Warszawa

 • 2008 – „Obraz rzeczywisty” – w ramach Galerii Bezdomnej i wystawy pt. „EFEKT CZERWONYCH OCZU - Fotografia polska XXI wieku”, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski Warszawa

 • 2008 – „Ciałotwórcze” – w ramach Galerii Bezdomnej i wystawy pt. „EFEKT CZERWONYCH OCZU - Fotografia polska XXI wieku”, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski Warszawa

 • 2008 – „Obraz pozoru” – fotografia hybrydalna w ramach wystawy ZPAF „Gdzie jestemy” – Mała Galeria ZPAF,  Warszawa

 • 2008 – „Elektorat – narzędzie dla polityka”  w ramach akcji „Prawa człowieka” -Patras, Grecja

 • 2009  – „Elektorat – narzędzie dla polityka”  w ramach akcji „Prawa człowieka” Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz

 • 2009  – „Elektorat – narzędzie dla polityka”  w ramach akcji „Prawa człowieka”, Owięcim, Forum, Przybylskiego, Goldsteina oraz w Domu Ciszy; Owięcim

 • 2009 - "Jeden Pies" - "Kod europejski" - Wilno Europejsk± Stolic± Kultury, Litwa

 • 2010 - "Jeden Pies" - Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz

 • 2010 - Polygonum  - Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz

 • 2010 - Don Kichot - Pałac w Ostromecku.

 • 2011 - "Hallo" - Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz

 • 2011 - "Kod Cywilizacyjny" - Centrum Artystyczne Eljazz

 •  2013 - "Destylarnia" - Centrum Artystyczne Eljazz

 • 2014 - "Dekonstrukcje" - Galeria Kantorek – Bydgoszcz

 • 2015 – „Kod Cywilizacyjny” - Mała Galeria Fotografii ZPAF - Toruń

 • 2015 – Jazz Foto - Galeria Kantorek – Bydgoszcz

 • 2015 – My - Galeria Kantorek – Bydgoszcz

 • 2015 – „Kod Cywilizacyjny” - Mała Galeria Fotografii ZPAF - Toruń

 • 2016 - „Kod Dostępu” - Mała Galeria Fotografii ZPAF - Toruń

 • 2017 - H2O -Horyzont - Galeria WSG - Bydgoszcz

 • 2017 - „Kod Obrazu” - Mała Galeria Fotografii ZPAF - Toruń

 • 2017 - Horyzont - Centrum Artystyczne Eljazz - Bydgoszcz

 • 2017 - W Rytmie Chopina - Centrum Artystyczne Eljazz - Bydgoszcz

 • 2018 -  Oblicza fotografii” - Mała Galeria Fotografii ZPAF - Toruń

 • 2022 - IN THE RHYTHM OF CHOPIN - Wieża Ci¶nień - Bydgoszcz

WYKSZTAŁCENIE:

1995-2000- UMK Toruń – Wydział Sztuk Pięknych

Kierunek : Artystyczno- Pedagogiczny

Specjalizacja: Plastyka Intermedialna

Praca dyplomowa w pracowni intermedialnej prof. Wojciecha Bruszewskiego

Aneks do dyplomu w pracowni fotograficznej prof. Zdzisława Mackiewicza

Praca Magisterska pod kierunkiem dr Wiesława Smużnego – temat: „Sztuka ciała w fotografii  poszukuj±cej”.

1988-1993 - PLSP w Bydgoszczy – Specjalizacja: Wystawiennictwo

PRACE W ZBIORACH:

Galerii Miejskiej BWA w Bzdgosycyz, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

 

PRZYNALEŻNO¦Ć DO GRUP ARTYSTYCZNYCH:

2000 – Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz

2006 – Zwi±zek Polskich Artystów Fotografików

PUBLIKACJE:

WYKAZ PUBLIKACJI KSIˇŻKOWYCH Z ZAKRESU SZTUK WIZUALNYCH KINGI ELIASZ

 •  K. Eliasz , Polityk jako Don Juan. Obraz polityka na podstawie plakatów wyborczych w subiektywnym ujęciu fotografii dokumentalnej , [w:] „Don Juan w przemianach kultury” praca zborowa pod redakcj± Lidii Winiewskiej, Wydawnictwo uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s.8

 • K. Eliasz , Subiektywizm decyduj±cego momentu w fotografii migawkowej,- wstęp do katalogu pt: ¦wiatłoczułe miasto. Bydgoszcz w oczach młodych fotografików. Wydawnictwo Multigraf, Bydgoszcz 2008.

 • K.Eliasz. Don Kichot w Bydgoszczy, [w:] „Don Kichot i inni - postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej" praca zborowa pod redakcj± Lidii Winiewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 321.

WYKAZ ARTYKUŁÓWI PUBLIKACJI INTERNETOWYCH Z ZAKRESU SZTUK WIZUALNYCH KINGI ELIASZ

·         K. Eliasz, Drogi rozwoju w fotografii na pocz±tku XXI wieku, grudzień 2006 –www.apk.byd.pl 

·         K. Eliasz, Detal w ujęciu fotograficznym, „Regional Geographic”, kwiecień 2007

·         K. Eliasz, Medium fotograficzne a pejzaż w ujęciu fotografii fotochemicznej – cz. 1, „Regional Geographic”, sierpień 2007

·         K. Eliasz, FOTOGRAFIA POLSKA PO 1989 ROKU - NA WOLNO¦CI ?, 2008.

·         K. Eliasz, Sztuka utrwalania cieni.  Malarsko¶ć i brak oparcia w rzeczywistoci w fotografii bezkamerowej. „Studia i analizy europejskie” (Nr 3 i 4),Wydawnictwo Naukowe WSG, 2009.

·      K.Eliasz,Kod Europejski – drogi rozwoju fotografii w odniesieniu do artykułu z roku 1962, Urszuli Czartoryskiej, Fotografia w służbie Merkurego, „Fotografia”, 2009, http://kingaeliasz.com.pl/kingaeliaszfotokodeuropejskiopis.html

·         K.Eliasz, Dekonstrukcje obrazu a ¶mierć autora, http://www.dobraintelektualne.com.pl/kw-2-1.html, 2013